پرسش های متداول گروه اقتصادی امیران

خلاصه‌ای از وظیفه پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی را بنویسید؟

شامل سه وظیفه کلی می­گردد که در ذیل توضیح داده شده است:

1) ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد در موعد مقرر قانونی و پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه در پایان عملیات پیمان طبق محاسبه انجام شده توسط شعبه مربوطه

2) پرداخت بدهی  موضوع ماده ۶۶ و رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

3) پرهیز از ارسال لیست کارکنان دفتر مرکزی و افراد غیر شامل در عملیات پیمان در قالب قرارداد و نهایتاً اخذ مفاصاحساب قرارداد

راه های دسترسی

گروه اقتصادی امیران مشتاقانه منتظر تماس شما عزیزان می باشد

از طریق راه های زیر می توانید با گروه اقتصادی امیران در تماس باشید

ایران

09124532156
(025) 32944448 (021)56698311

Email: info@amiran-eg.ir
Website: www.amiran-eg.ir