پرسش های متداول گروه اقتصادی امیران

چه قراردادهایی را به عنوان قراردادهای مشاوره مدیریت می توان شناخت؟

موضوع فعالیت شرکت که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده  است مشاوره مدیریت قید گردیده باشد. همچنین شرکت ضمن آنکه می بایست عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران باشد موضوع قراردادهای مرتبط با مدیریت پروژه ،برنامه ریزی، تولید، نیروی انسانی کیفیت و بهره برداری، نگهداری تعمیرات، مدیریت مالی، بازرگانی،انرژی،زیست محیطی، شهری، اطلاعات، آمار و انفورماتیک نیز باشد.

در طول اجرای دوره پیمان یکبار لیست کارکنان خود را ظرف مهلت قانونی تحویل شعبه نمایند.

راه های دسترسی

گروه اقتصادی امیران مشتاقانه منتظر تماس شما عزیزان می باشد

از طریق راه های زیر می توانید با گروه اقتصادی امیران در تماس باشید

ایران

09124532156
(025) 32944448 (021)56698311

Email: info@amiran-eg.ir
Website: www.amiran-eg.ir