پرسش های متداول گروه اقتصادی امیران

خلاصه‌ای از وظیفه واگذارنده کار (کارفرما)در قبال سازمان تامین اجتماعی را بنویسید؟

شامل سه وظیفه کلی می­گردد که در ذیل توضیح داده شده است:

1) التزام پیمانکار برای ارسال لیست و بیمه نمودن کارکنان شاغل در اجرای عملیات پیمان

2) ارسال یک نسخه از قرارداد پیمان پس از انعقاد بصورت مکتوب به شعبه محل اجرای قرارداد و واریز حق بیمه‌های مکسوره (در طرح های عمرانی و پیمانهائی که تعهد پرداخت حق بیمه را نموده) و همچنین اعلام مشخصات پیمان به شعبه مربوطه(شامل شروع و خاتمه و میزان ناخالص کارکرد پیمان …)

3) کسر ۵% از هر صورت وضعیت و عدم پرداخت آخرین قسط و  عدم تسویه حساب نهایی با پیمانکار قبل از صدور مفاصاحساب صادره از سوی سازمان و رعایت  مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی مربوطه

راه های دسترسی

گروه اقتصادی امیران مشتاقانه منتظر تماس شما عزیزان می باشد

از طریق راه های زیر می توانید با گروه اقتصادی امیران در تماس باشید

ایران

09124532156
(025) 32944448 (021)56698311

Email: info@amiran-eg.ir
Website: www.amiran-eg.ir