پرسش های متداول گروه اقتصادی امیران

چگونگی قبول هزینه های ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ، ذخیره کاهش ارزش موجودیها و تخفیفات فروش را در هزینه های قابل قبول بفرمائید؟

چگونگي قبول ذخيره مطالبات مشكوك الوصول مشروط به رعايت بند 11 ماده 148 و آئين نامه مربوط مي باشد ذخيره كاهش ارزش موجوديها در قانون مالياتها پيش بيني نشده و در مورد تخفيفات فروش مندرج در فاكتور فروش عرفاً قابل قبول مي باشد.

راه های دسترسی

گروه اقتصادی امیران مشتاقانه منتظر تماس شما عزیزان می باشد

از طریق راه های زیر می توانید با گروه اقتصادی امیران در تماس باشید

ایران

09124532156
(025) 32944448 (021)56698311

Email: info@amiran-eg.ir
Website: www.amiran-eg.ir